Pracovně lékařské služby (závodní péče)

Každý zaměstnavatel (fyzická či právnická osoba) má na základě platných právních předpisů zákonnou povinnost zajistit pro své zaměstnance pracovně lékařskou péči (§ 40 zákona č.20/1966 Sb. O péči o zdraví lidu, v platném znění). Tato povinnosti se týká všech zaměstnavatelů bez ohledu na obor činnosti, velikost firmy, počtu zaměstnanců či kategorii práce. Zaměstnavatel je pro výkon práce na svých pracovištích povinen uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovně lékařských služeb s poskytovatelem pracovně lékařských služeb. Poskytovatelem pracovně lékařských služeb je poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel v oboru pracovní lékařství. Volba poskytovatele pracovně lékařských služeb je volbou zaměstnavatele. Podle §9odst. 2 Zákona o péči o zdraví lidu je pracovně lékařská péče vyloučena ze svobodné volby lékaře a zaměstnanec je povinen absolvovat preventivní lékařské prohlídky (vstupní, periodické, výstupní, mimořádné) u smluvního poskytovatele pracovně lékařských služeb. Pracovně lékařské služby nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, náklady na ni vynaložené ale tvoří daňově započitatelnou položku. V případě nezajištění pracovně lékařských služeb může být orgánem ochrany veřejného zdraví zaměstnavateli uložena pokuta až do výše 2 milionů Kč.

Cílem pracovně lékařských služeb je prevence poškození zdraví vlivem pracovního prostředí, pracovní činnosti a pracovních podmínek, hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci a dlouhodobé udržení pracovní schopnosti zaměstnanců. V rámci pracovně lékařské péče poskytujeme poradenství  zaměřené na ochranu zdraví při práci, ochranu před pracovními úrazy a nemocemi z povolání a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce. Pracovně lékařské prohlídky nenahrazují léčebně preventivní péči u Vašeho registrujícího všeobecného praktického lékaře.

Máte-li zájem o poskytování pracovně lékařských služeb pro Vaši společnost, kontaktujte nás prosím na emailové adrese: lekar@meditala.cz