Kdo jsme

Jsme zdravotnické zařízení s třicetiletou tradicí poskytující lékařskou péči v oboru všeobecné praktické lékařství. Jsme akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví ČR pro další vzdělávání lékařů.

Naším cílem je poskytovat našim klientům komplexní primární péči. Nabízíme zdravotní péči napříč věkovým spektrem. Péči poskytujeme jak jednotlivcům či rodinám, tak firmám či zaměstnancům v rámci pracovně lékařských služeb.

Nabízíme preventivní, diagnostickou a terapeutickou kvalitní lékařskou péči v příjemném prostředí moderně vybavené ordinace s bezbariérovým přístupem.

Klademe důraz na lidský a individuální přístup ke každému klientovi.

Vážíme si Vašeho času, proto zřizujeme objednávkový systém k lékaři. Můžete se objednat na určitý den a hodinu podle vašich časových možností. Pro tyto účely jsme rozšířili ordinační hodiny s vyhrazenou částí pro objednané pacienty. Objednat se můžete telefonicky na čísle 481 324 672. Objednávkový systém je určen pouze pro neakutní případy (především preventivní prohlídky, předoperační vyšetření, preventivní prohlídky do zaměstnání, prohlídky a konzultace před cestou do zahraničí, prohlídky k posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, držení zbrojního průkazu, profesního průkazu, apod.)