Náš tým

MUDr. Dagmar Talová

Vedoucí lékařka

 • 1975 maturita na Gymnáziu Turnov
 • 1981 promoce na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové
 • 1985 atestace v oboru Všeobecné praktické lékařství
 • Členka České lékařské komory (ČLK)
 • Členka Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně (SVL ČLS JEP)
 • Členka Sdružení praktických lékařů (SPL)
 • Členka diabetologické sekce Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně (DM sekce SVL ČLS JEP)
 • Držitelka akreditace pro další vzdělávání lékařů
 • Držitelka diplomu celoživotního vzdělávání lékařů ČLK
 • Pravidelná účast na celostátních konferencích a dalších vzdělávacích akcích
 • Kurzy IPVZ: Kurz stanovení CRP, glykovaného hemoglobinu a INR metodami POCT, Odborný seminář školitelů

MUDr. Markéta Zdražilová Talová

Sekundární lékařka

 • 2005 maturita na Gymnáziu Turnov
 • 2011 promoce na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • 2014 atestace v oboru Všeobecné praktické lékařství
 • Členka České lékařské komory (ČLK)
 • Členka Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně (SVL ČLS JEP)
 • Členka diabetologické sekce Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně (DM sekce SVL ČLS JEP)
 • Členka Mladých praktiků (MP)
 • Držitelka diplomu celoživotního vzdělávání lékařů ČLK
 • Pravidelná účast na celostátních konferencích a dalších vzdělávacích akcích
 • Kurzy IPVZ: Diabetologie I, Diabetologie pro pokročilé, Kurz stanovení CRP, glykovaného hemoglobinu a INR metodami POCT, EKG pro praktické lékaře, Psychoterapie pro všeobecné praktické lékaře, Lékařská první pomoc, Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy, Paliativní péče, Specializační kurz v hygieně a epidemiologii, Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislosti, Radiační ochrana
 • Celostátní kongres ČSLR s mezinárodní účastí: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů

Lucie Krunclová

Registrovaná všeobecná zdravotní sestra

 • 1999 maturita na Střední zdravotnické škole v Hradci Králové
 • 1999-2001 pomaturitní specializační studium v oboru diplomovaná sestra pro intenzivní péči VZŠ Praha
 • Členka České asociace sester (ČAS)
 • Pravidelná účast na vzdělávacích akcích