Preventivní prohlídky

Prevence – tedy „předcházení“ nebo „zabránění“ vzniku nemoci byla díky novému pohledu rozšířena. Dnes, zvláště pokud mluvíme o chronických onemocněních, chápeme prevenci též jako „zabrždění“ progrese choroby nebo „oddálení“ jejích klinických projevů.

Součástí preventivní prohlídky je rozbor anamnézy (anamnéza=souhrn informací o předešlém životě pacienta podstatných pro hodnocení jeho aktuálního zdravotního stavu). V anamnéze se zaměřujeme především na výskyt chorob v rodině, u pacienta samotného, na pracovní prostředí, apod. Na základě anamnézy se lékař může zaměřit na určité rizikové faktory. Dále prohlídka zahrnuje vyšetření antropometrických parametrů (výška, váha, obvod pasu a boků, výpočtu BMI), měření krevního tlaku a tepové frekvence, kompletní fyzikální vyšetření (vyšetření hlavy, krku, hrudníku, břicha, končetin), vyšetření zraku, sluchu, orientační neurologického vyšetření a kontrolu platnosti očkování.

U vybraných věkových skupin a rizikových pacientů je preventivní prohlídka rozšířena o další vyšetření-např. EKG, stanovení indexu kotník-paže(ABI), 24hodinová monitorace krevního tlaku, laboratorní vyšetření a další.

V rámci prevence nádorových onemocnění mají určité věkové skupiny nárok na další vyšetření. Test okultního krvácení do stolice je z veřejného zdravotního pojištění plně hrazen pacientům od 50 let jedenkrát za rok, od 55 let jedenkrát za 2 roky. Mamografické vyšetření prsu je ženám plně hrazeno od 45let jedenkrát za 2 roky.

Pokud nám poskytnete telefonický a emailový kontakt, na možnost absolvování preventivní prohlídky Vás upozorníme. Kontakty můžete zasílat na email: sestra@meditala.cz (uvádějte vždy prosím svoje celé jméno, rodné číslo a kontakty)

zpět