Předoperační vyšetření

Předoperační vyšetření zahrnuje aktualizaci anamnestických dat a celkové fyzikální vyšetření. U některých věkových skupin a dle typu operačního výkonu je vyšetření doplněno o laboratorní vyšetření krve a moče, EKG vyšetření, rentgenové vyšetření srdce a plic, případně vyšetření interním specialistou. U operačních výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění (estetické výkony, umělé ukončení těhotenství, apod.) je vyšetření zpoplatněno viz. ceník. Na předoperační vyšetření se prosím objednejte na tel. č. 481 324 672.

zpět