Posouzení zdravotního stavu pro jiné účely

Našim klientům na žádost vypracujeme lékařský nález pro posouzení zdravotního stavu pro účely mimořádných výhod, příspěvku sociální péče, lázeňské péče, pro potřeby úřadu práce, dále žádost o umístění do ústavu sociální péče (domov důchodců, domov s byty zvláštního určení), lékařský nález pro posouzení zdravotního stavu pro účely životního a úrazového pojištění.

zpět