Posouzení zdravotní způsobilosti

Našim klientům poskytujeme vyšetření pro posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, k držení zbrojního průkazu, držení profesního průkazu (svářeč, elektrikář, apod.), vyšetření pro posouzení zdravotní způsobilosti ke sportovní činnosti, ke studiu, k účasti na letních táborech a prohlídky pro vystavení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství. Tyto prohlídky nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, viz. platný ceník. Na tyto prohlídky se prosím objednejte na tel. č. 481 324 672.

zpět