Návštěvní služba

Pro pacienty se zhoršenou mobilitou a akutními zdravotními obtížemi, kteří se nemohou do ordinace dostavit osobně, poskytujeme návštěvní službu. Návštěvní službu poskytujeme po řádné ordinační době na základě telefonické žádosti klienta.

zpět