EKG vyšetření

Jednoduché a bezbolestné vyšetření elektrické srdeční aktivity. Pomocí zaznamenané křivky lékař hodnotí srdeční rytmus, srdeční akci, srdeční frekvenci, sklon elektrické osy a tvar jednotlivých vln a kmitů. Na základě toho může odhalit odchylky od normálního srdečního rytmu, poruchy převodu vzruchu, nedostatečnou výživu jednotlivých oblastí srdce (ischemie), starší změny na srdečním svalu.

Při vyšetření pacient leží na zádech na lůžku s odhalenými kotníky a horní polovinou těla. Na hrudník jsou pomocí přísavek upevněny hrudní elektrody, na zápěstí a kotníky jsou upevněny končetinové elektrody. Pro lepší vodivost se kůže navlhčí speciálním gelem nebo vodou. Samotné natočení EKG křivky trvá několik sekund a je naprosto bezbolestné. EKG přístroj snímá vlastní elektrickou aktivitu srdce, aniž by do Vašeho těla jakoukoliv energii vysílal. Vyšetření nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu.

zpět