24 hodinový monitoring krevního tlaku (ABMP)

Jedná se o měření krevního tlaku za 24 hodin v domácím/pracovním prostředí. Slouží k posouzení krevního tlaku a tepové frekvence během celého dne a celé noci. Napomáhá především k posouzení nutnosti léčby vysokého krevního tlaku, v případě léčby již nasazené k posouzení její účinnosti.

Vyšetření probíhá během pacientova standardního dne. Na horní končetinu je nasazena tlaková manžeta, která je pomocí vzduchové hadice propojena se záznamníkem přístroje. Záznamník přístroje váží asi 200g a připevňuje se kolem pasu nebo přes rameno. Přístroj měří krevní tlak v pravidelných intervalech a jednotlivé hodnoty zaznamenává do záznamníku. Intervaly mezi jednotlivými měřeními jsou během dne kratší, v noci delší. Měření je rychlé, tiché, bezbolestné, lze u něho vykonávat běžné denní i noční činnosti kromě činností, kde by mohlo dojít ke styku přístroje s vodou (plavání, koupání, atd.) Během vyšetřovacího dne pacient zaznamenává do pacientského deníku aktivity, které provozoval, případně subjektivní obtíže. Po 24,5 hodinách je přístroj s manžetou sejmut, zaznamenané hodnoty jsou porovnány s činnostmi zaznamenanými v pacientském deníku a vyhodnoceny lékařem. Vyšetření nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu.

zpět