Očkování proti tetanu

Epidemiologie:

C. tetani je přítomno ve stolici člověka i mnoha zvířat. S výkaly se dostává do půdy, kde ve formě spor vydrží měsíce až roky. Vstupní branou nákazy je drobné i větší poranění, nejčastěji kontaminované zeminou. Onemocnění se vyskytuje na celém světě s vyšším výskytem v oblastech teplého klimatu, v zemích s nižší úrovní hygieny i lékařské péče a s nedostatečnou proočkovaností obyvatel.

Klinický obraz:

Na počátku onemocnění má někdy nemocný pocit namožených svalů, je neklidný, trpí nespavostí, nadměrně se potí. Většinou se však onemocnění projevuje zvýšeným napětím žvýkacích svalů s omezením otvírání úst, dochází ke stahu mimického svalstva, hltanu, vázne polykání, tuhne svalstvo šíje. Zvyšuje se napětí svalstva trupu a končetin, dochází ke generalizovaným křečím, kdy se tělo napíná do oblouku. Nemocný je při plném vědomí a křeče pociťuje značně bolestivě. Frekvence záchvatů se zvyšuje a jejich trvání se prodlužuje. Dochází i ke stahu hrtanu a zástavě dechu. Stav provází zvýšení tepové frekvence, krevního tlaku, vzestup teploty a výrazné pocení.

Prognóza:

Úmrtnost mírně až středně těžce probíhajícího tetanu je 6%, u těžkého tetanu více než 60%.

Prevence:

Vzhledem k běžnému výskytu Clostridium tetani v prostředí nelze infekci vymýtit. Důraz je proto kladen na systematické očkování obyvatelstva tetanickým anatoxinem. Podle Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a prováděcí vyhlášky 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem se každý občan České republiky musí podrobit pravidelnému očkování proti tetanu. Očkování očkovací látkou Tetavax/Tetanol-Pur je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Registrované očkovací látky:

Jde jednak o monovakcíny určené pouze k prevenci tetanu anebo o kombinované vakcíny skýtající současně ochranu i proti dalším nákazám. Monovakcína Tetavax a Tetanol-Pur obsahuje v 1 dávce 40 IU tetanického anatoxinu. Vakcíny Boostrix a Adacel jsou kombinované vakcíny proti tetanu, černému kašli a záškrtu se sníženým obsahem antigenů a jsou určeny pro přeočkování dospělých, dospívajících a dětí od 4 let věku (více viz. očkování proti černému kašli).

Dávkování:

Provádí se hlubokou intramuskulární injekcí do deltového svalu (ramene). Přeočkování je prováděno vždy v intervalu 10–15 let do dovršení hranice 60 let. U osob starších 60 let se přeočkovává po 10 letech. Dle platného znění vyhlášky 37/2006 Sb. (t.j. vyhláška 299/2010 Sb.) je v případě, kdy od posledního očkování uplynula doba delší než 15–20 let doporučena aplikace tří dávek základního očkování.

Zdroj: DP Očkování v ordinaci všeobecného praktického lékaře
Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP
Infekční lékařství-Doc.Jiří Beneš CSc.

zpět