Očkování proti meningokokovým nákazám

Původce

Gramnegativní bakterie Neisseria meningitidis. Je známo 13 sérologických skupin N. meningitidis, séroskupina je odvozena od polysacharidu bakteriálního pouzdra. Nejčastějšími původci onemocnění jsou meningokoky skupin A, B, C, X, Y a W 135.

Epidemiologie

N.meningitidis osídluje horní cesty dýchací a k přenosu nákazy dochází kapénkami. V ČR se prokazuje nosičství meningokoků až u 10 % osob, vyšší je v nově vzniklých kolektivech mladistvých. Epidemie bývají ve vyspělých zemích vyvolány meningokoky skupiny B a C, v subsaharské Africe (meningitis belt) a Číně v období sucha séroskupinou A, ale v posledních letech v subsaharské Africe a na Arabském poloostrově i séroskupinou W 135. V USA je častější séroskupina Y, která je původcem pneumonií (zápalu plic). Od 60. let minulého století byla vzácně původcem invazivních onemocnění séroskupina X, v posledních letech je významný nárůst onemocnění vyvolaných tímto sérotypem v rovníkové Africe. Onemocnění postihuje všechny věkové skupiny, během epidemií jsou postiženy více děti a mladiství. V letech 1970–1990 bylo v ČR hlášeno kolem 100 sporadických případů meningokokových meningitid způsobených nejčastěji skupinou B s letalitou do 5%. V r. 1993 se začal prudce zvyšovat počet nákaz vyvolaných skupinou C, v letech 1995–1996 bylo hlášeno kolem 200 případů za rok, letalita onemocnění byla kolem 10 %. Od r. 2000 opět převažuje výskyt onemocnění skupinou B, často s velmi závažným průběhem, hlášeno je do 100 invazivních případů onemocnění za rok.

Klinický obraz:

Po osídlení nosohltanu se u většiny osob rozvíjí bezpříznakové nosičství, které přetrvává několik týdnů až měsíců. Ke vzniku onemocnění dochází vzácně, jen v prvních dnech po osídlení nosohltanu. Meningokoky pronikají do epitelu a krevního řečiště. Přestup meningokoků usnadňuje porucha slizniční bariéry, kterou může způsobit například předchozí respirační infekce, aktivní a pasivní kouření, pobyt v prašném prostředí, fyzické vyčerpání nebo kombinace uvedených faktorů. U většiny pacientů se onemocnění projevuje jako meningokoková sepse, meningokoková meningitida či smíšená forma. Meningokoková sepse je nejzávažnější formou, postihuje přibližně čtvrtinu pacientů. Smrtnost dosahuje až 25%, k polovině úmrtí dochází do 24hodin od vzniku prvních příznaků. Přitom onemocnění začíná nespecifickými projevy, které zahrnují chřipkovité příznaky, teploty, únavnost, bolesti svalů a kloubů. Poměrně brzy se na kůži objevují tzv. petechie (drobné krevní výronky do kůže), progrese do sepse je velmi rychlá, dochází k zvýšení tepové a dechové frekvence, poklesu krevního tlaku, pacient je neklidný, zmatený. Pokud se mu nedostane adekvátní intenzivní péče, může během několika hodin zemřít. Meningokoková meningitida tvoří čtvrtinu případů, její smrtnost je nízká, většinou nepřesahuje 2%. Po úvodních chřipkovitých příznacích se objevuje bolest hlavy, ztuhlost šíje, zvracení, neklid až porucha vědomí, křeče a ložiskové neurologické příznaky. Smíšená forma je nejčastější, zahrnuje polovinu případ. Smrtnost dosahuje až 10%, závažnější průběh je u pacientů s převládajícími příznaky sepse.

Prognóza:

Průběh je příznivý u pacientů, u nichž se nerozvine septický šok nebo těžká porucha vědomí. Poměrně časté jsou amputace prstů, ojediněle i končetin. Z neurologických následků jsou poměrně častá postižení hlavových nervů a hluchota.

Registrované očkovací látky

Monovalentní vakcíny proti séroskupině C Menjugate (0,5 ml obsahuje Neisseriae meningitidis C (kmen C11) oligosacharidum, konjugováno na Corynebacterii diphtheriae CRM-197 proteinum, adsorbováno na hydroxid hlinitý) a Neis Vac-C (0,5ml obsahuje Neisseriae meningitidis C (kmen C11) polysaccharidum, konjugováno na tetani anatoxinum, adsorbováno na hydratovaný hydroxid hlinitý) a proti séroskupině B Bexsero (0,5ml obsahuje rekombinantní fúzní protein NHBA, rekombinantní protein NadA, rekombinantní fúzní protein fHbp, vnější membránové vesikuly (OMV) bakterie Neisseria meningitidis skupiny B, produkováno v buňkách bakterie E. coli technologií rekombinantní DNA, adsorbováno na hydroxidu hlinitém).

Bivalentní polysacharidová vakcína Meningococcal polysacharide A+C vaccine (0,5 ml obsahuje Neisseriae meningitidis A polysaccharidum a Neisseriae meningitidis C polysaccharidum).

Tetravalentní konjugované vakcíny proti meningokokům A, C, W135 a Y Menveo ( 0,5ml obsahuje Neisseriae meningitidis A oligosacharidum konjugovaný s proteinem Corynebacterium diphtheriae CRM, Neisseriae meningitidis C oligosacharidum konjugovaný s proteinem Corynebacterium diphtheriae CRM, Neisseriae meningitidis W135 oligosacharidum konjugovaný s proteinem Corynebacterium diphtheriae CRM, Neisseriae meningitidis Y oligosacharidum konjugovaný s proteinem Corynebacterium diphtheriae) a Nimenrix (0,5ml obsahuje Neisseria meningitidis A polysacharidum, Neisseria meningitidis C polysacharidum, Neisseria meningitidis W-135 polysacharidum, Neisseria meningitidis Y polysacharidum, konjugováno na proteinový nosič tetanický toxoid).

Dávkování:

Menjugate: Dospělí jedinci jedna dávka vakcíny, potřeba podání posilovací dávky dosud nebyla stanovena.

Neis Vac-C: Dospělí jedinci jedna dávka vakcíny, potřeba podání posilovací dávky dosud nebyla stanovena.

Bexsero: Dospělí jedinci dvě dávky vakcíny s minimálním rozmezím mezi dávkami 1 měsíc, potřeba podání posilovací dávky dosud nebyla stanovena.

Meningococcal polysacharide A+ C vaccine: základní očkování se provádí 1 dávkou vakcíny, přeočkování se provádí za 2-4roky.

Menveo: základní očkování se provádí 1 dávkou vakcíny, přeočkování se provádí za 5 let.

Nimenrix: základní očkování se provádí 1 dávkou vakcíny, nutnost podání druhé dávky nebyla dosud stanovena.

Vakcíny se aplikují intramuskulárně do deltového svalu (ramene).

Zdroj: DP Očkování v ordinaci všeobecného praktického lékaře
Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP
Infekční lékařství-Doc.Jiří Beneš CSc.

zpět