Očkování proti klíšťové meningoencefalitidě (KME)

Epidemiologie:

Virus klíšťové meningoencefalitidy patří čeledi Flaviviridae. Virus je přenášen klíšťaty, rezervoárem viru jsou drobní savci (myši, veverky, zajíci), šelmy (lišky, jezevci), kopytníci (srnčí zvěř, divoká prasata) a domácí zvířata chovaná venku (ovce, kozy, hovězí dobytek). Kromě šíření choroby klíštětem je znám přenos nemoci pitím nesvařeného mléka infikovaných zvířat, tento způsob přenosu může vést až k epidemiím. Endemický výskyt je zaznamenáván v  celé  Evropě, zejména ve střední a  jižní, ale  i  v  oblastech Skandinávie. Dálněvýchodní typ viru vyvolává onemocnění v Rusku včetně oblastí Sibiře, ve východní Asii a v Japonsku. Výskyt nemoci souvisí s aktivitou klíšťat, tj. s obdobím od dubna do října, v ostatních měsících je získání infekce vzácné. Nejvyšší počet onemocnění je hlášen z  jižních a středních Čech, okolí Brna, z oblastí na severní Moravě, okolí Plzně a ze severočeské oblasti. Infikovaných klíšťat bývá podle lokality 5–7 %. Byl prokázán výskyt infikovaných klíšťat i v horských oblastech, ve výškách kolem 1 000 m. n. m. Přes možnost očkování je za posledních 20 let zaznamenán plynule stoupající trend počtu nově hlášených nemocných jedinců KME, v roce 2006 dosud nejvyšší výskyt. Vysvětlením je stále nízký počet očkovaných.

Klinický obraz:

Po přisátí klíštěte dochází k pomnožení viru v podkoží a regionálních uzlinách. Lymfou a krví je virus dopraven do dalších orgánů. U některých nemocných se dostane do centrální nervové soustavy. V první fázi onemocnění jsou příznaky málo charakteristické, připomínají chřipku, vyznačují se zvýšenou teplotou, bolestí hlavy, svalů, malátností a únavou. Pak může onemocnění skončit nebo po přechodné úlevě se dostaví druhá fáze s postižením centrální nervové soustavy.

Prognóza:

Meningoencefalitida zpravidla plně odezní, při těžším průběhu nebo při nedodržení klidového režimu mohou bolesti hlavy, únava, poruchy soustředění, zvýšená dráždivost přetrvávat po řadu měsíců. Obrny hlavových nervů často ustupují rychle, naopak obrny končetin se upravují velmi pomalu a zanechávají následky. Nemoc může být smrtelná zejména pro osoby vyššího věku, příčinou smrti bývá otok mozku, případně přidružené orgánové komplikace.

Prevence:

Od roku 1973 je známa očkovací látka obsahující inaktivovaný virus KME. Očkování je vhodné především u osob středního a vyššího věku, protože u nich onemocnění mívá závažnější průběh. Obecně se však očkování doporučuje všem dospělým i dětem před pobytem v místech, kde může dojít ke kontaktu s infikovaným klíštětem.

Registrované očkovací látky:

Vakcína FSME–IMMUN: 0,5ml obsahuje virus encephalitidis inactivatum purificatum (kmen Neudörfl) adsorbovaný na hydratovaný hydroxid hlinitý, pomnožený na fibroblastech kuřecích embryí, vakcína Encepur: 0,5 ml obsahuje virus encephalitidis inactivatum purificatum (inaktivovaný TBE virus, kmen K 23, pomnožený na buněčných kulturách kuřecích fibroblastů, adsorbovaný na hydroxid hlinitý.

Dávkování:

FSME– IMMUN: základní schéma očkování se skládá ze 3 dávek aplikovaných v den 0, za 1–3 měsíce a za 5–12 měsíců nebo lze užít zrychlené schéma: v den 0., 14. den po první aplikaci a třetí dávka za 5–12 měsíců po druhé dávce. První posilovací dávka se u osob mladších 60 let aplikuje za 3 roky od poslední aplikace, další posilovací dávka každých 5 let. U osob starších 60 let se posilovací dávka aplikuje každé 3 roky.

Encepur: základní očkovací schéma se skládá ze 3 dávek aplikovaných v den 0, za 1-3 měsíce po první dávce a za 9–12 měsíců po druhé dávce. Lze užít i zrychlené schéma 0., 7. a 21. den. Po základním očkovacím schématu se první posilovací dávka u jedinců mladších 49 let podává za 3 roky, další pak každých 5 let, u osob starších 49 let se posilovací dávka aplikuje každé 3 roky. Při užití zrychleného schématu se u jedinců mladších 49 let podává první posilovací dávka za 12-18 měsíců od poslední dávky, dále pak každých 5 let. U osob starších 49 let se první posilovací dávka po zrychleném schématu podává za 12-18 měsíců od poslední dávky, dále pak každé 3 roky.

Obě vakcíny se aplikují intramuskulárně do deltového svalu (ramene).

Zdroj: DP Očkování v ordinaci všeobecného praktického lékaře
Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP
Infekční lékařství-Doc.Jiří Beneš CSc.

zpět