Očkování proti hepatitidě typu B

Epidemiologie:

K přenosu nákazy dochází parenterální cestou (krví), sexuálním kontaktem a cestou matka – dítě. Jedna třetina světové populace byla nebo je infikována a až 400 milionů z nich jsou chroničtí nosiči viru. V ČR se odhaduje nosičství v populaci na 0,7 % a po zařazení vakcinace v roce 2001 do pravidelného očkování dochází k pozvolnému poklesu počtu nákaz (604 případů v roce 2000 vs. 192 případů v roce 2011). Od roku 2001 je plošně v ČR prováděna aktivní imunizace proti VHB v celé dětské populaci.

Klinický obraz:

Zpočátku se nemoc projevuje nechutenstvím, nevolnostmi, zvracením, říháním, nadýmáním, bolestmi kloubů a vyrážkou různého charakteru. Později se rozvíjí žloutenka a postižení jater. Průběh virové hepatitidy typu B bývá obvykle těžší než při infekci virem hepatitidy A. Rekonvalescence probíhá několik měsíců.

Prognóza:

Nejzávažnější komplikací je rozvoj jaterního selhání, ke kterému dochází častěji u osob vyššího věku a diabetiků. 5-10% akutních hepatitid přechází do chronické hepatitidy. Chronická hepatitida může mít benigní formu, nebo může postupovat až do jaterní cirhózy s možností vzniku nádoru.

Dostupné očkovací látky:

Engerix B: 20 μg 1 ml obsahuje Antigenum tegiminis hepatitidis B, vyrobeno na kultuře kvasinkových buněk (Saccharomyces cerevisiae) rekombinantní DNA technologií, adsorbováno na hydratovaný hydroxid hlinitý.

Fendrix rekombinačně připravený HBsAg antigen navázaný na MPL (monophosphoryl lipid A) jako adjuvans.

Kombinovaná vakcína proti virové hepatitidě A i B Twinrix Adult obsahuje Hepatitis A virus (inactivatum), Antigenum tegiminis hepatitidis B, vyrobeno na lidských diploidních buňkách (MRC-5), adsorbováno na hydratovaný hydroxid hlinitý, vyrobeno na kultuře kvasinkových buněk (Saccharomyces cerevisiae) rekombinantní DNA technologií, adsorbováno na fosforečnan hlinitý.

Dávkování:

Engerix B je určen k očkování dospělých a mladistvých ≥ 16 let. Dvě schémata základního očkování: zrychlené (4 dávky) – s aplikací dávek v 0., 1. a 2. měsíci, 4. dávka 12 měsíců po dávce první nebo standardní (3 dávky) – dávky v měsíci 0, měsíci 1 a měsíci 6. Ve výjimečných případech (nutnost rychlé protekce u narkomanů, cestovatelů) mohou být u dospělých osob aplikovány tři dávky v průběhu měsíce v intervalu 0., 7. a 21. den a 4. dávka 12 měsíců po dávce první. Nutnost přeočkování zdravých jedinců nebyla dosud stanovena.

Fendrix je vakcína indikována u pacientů s renální insuficiencí (včetně pacientů před hemodialýzou a hemodialyzovaných pacientů), ve věku nad 15 let. Doporučuje se čtyřdávkové schéma v měsících 0–1–2–6.

TwinrixAdult lze použít u neimunizovaných jedinců proti VHB i VHA: 3 dávky v intervalu 0, 1 a 6 měsíců. V případě neodkladnosti lze využít možné i zrychlené schéma 0, 7, 21 dní s podáním 4. dávky za 12 měsíců.

Vakcíny se aplikují intramuskulárně do deltového svalu (ramene).

Zdroj: DP Očkování v ordinaci všeobecného praktického lékaře
Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP
Infekční lékařství-Doc.Jiří Beneš CSc.

zpět