Očkování proti hepatitidě typu A

Virová hepatitida A (VHA) je příčinou řady každoročních epidemií po celém světě. Ročně je hlášeno víc jak 1,4 milionů nových případů ve světě, ale vzhledem k vysoké podhlášenosti bude skutečná incidence minimálně 10 násobně vyšší. Mezi oblasti s nejvyšším výskytem patří Střední a Jižní Amerika, Afrika, Blízký východ, jižní a jihovýchodní Asie, Oceánie. Počet nově hlášených nemocných jedinců v ČR má výrazně kolísavý charakter výskytu v rozmezí několika stovek až několika tisíc onemocnění za rok (např. 2012 284 případů vs. 1648 případů v epidemii v roce 2008). A je výrazně ovlivňován vlivy životního prostředí (povodně apod.). Trendem je postupný posun vnímavosti směrem k dospělým a starším osobám.

Epidemiologie a klinický obraz:

Virus hepatitidy A se vylučuje stolicí. K přenosu infekce dochází v naprosté většině případů fekálně-orální cestou, buď přímo (znečistěné ruce či běžně užívané předměty), nebo nepřímo infikovanou vodou nebo potravinami. V naprosté většině případů je průběh hepatitidy typu A v dospělosti závažnější než v dětském věku. Onemocnění se projevuje nechutenstvím až odporem k jídlu, nadýmáním, horečkou, slabostí, chřipkovitými příznaky a žloutenkou. U 10% dospělých probíhá bezpříznakově. Imunita po prodělaném onemocnění je celoživotní

Dostupné očkovací látky:

Havrix: 1ml obsahuje virus hepatitis A inactivatum, adsorbováno na hydratovaný hydroxid hlinitý,

Avaxim: 0,5 ml obsahuje hepatitis A virus inactivatum, adsorbováno na hydroxid hlinitý.

Twinrix Adult kombinovaná očkovací látka (proti virové hepatitidě A i B) obsahuje hepatitis A virus (inactivatum), Antigenum tegiminis hepatitidis B, vyrobeno na lidských diploidních buňkách (MRC-5), adsorbováno na hydratovaný hydroxid hlinitý, vyrobeno na kultuře kvasinkových buněk (Saccharomyces cerevisiae) rekombinantní DNA technologií, adsorbováno na fosforečnan hlinitý.

Dávkování:

Havrix či Avaxim jedna dávka a druhou dávku Havrixu je možno podat až do 5 let či Avaximu do 3 let od podání první dávky, preferováno je jejich podání za 6–18 měsíců. Twinrix lze použít u neimunizovaných jedinců proti VHB i VHA: 3 dávky v intervalu 0, 1 a 6 měsíců. V případě neodkladnosti lze využít možné i zrychlené schéma 0, 7, 21 dní s podáním 4. dávky za 12 měsíců. Vakcíny jsou určeny pro intramuskulární aplikaci. Doporučeným místem podání je deltový sval (rameno).

Zdroj: DP Očkování v ordinaci všeobecného praktického lékaře
Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP
Infekční lékařství-Doc.Jiří Beneš CSc.

zpět