Očkování proti chřipce

Chřipka je respirační virová infekce vyskytující se každoročně v chladných zimních měsících. Původci chřipky jsou viry, které se řadí do rodu Influenzavirus z čeledi Orthomyxoviridae. Podle jeho antigenních vlastností se rozlišují viry chřipky typu A, B a C. Přenos se děje kapénkovou infekcí, inkubace je obvykle 1–3 dny, u některých typů chřipky A až 7 dní. Při epidemii dochází během 4–6 týdnů k promoření 10–25 % populace dospělých i dětí.

Klinický obraz:

Náhlý začátek s vysokou horečkou, značným pocitem nemoci, pocením, silnými bolestmi svalů a kloubů, bolestmi hlavy zvláště za očima, do 48 hodin se přidává dráždivý, suchý až bolestivý kašel. Pokud nedojde ke komplikacím, pak vystupňované příznaky trvají zpravidla 3 dny. Následuje pozvolná rekonvalescence. Pocit únavy a celkové nevýkonnosti trvá 14 dnů i déle. Rýma není typickým příznakem chřipky.

Prognóza:

U jinak zdravých osob dobrá, u starších osob zvláště se současným chronickým onemocněním (dýchací cesty, kardiovaskulární systém) nebezpečí komplikací a předpověď závažná až život ohrožující. V ČR ročně podléhá chřipce a jejím komplikacím 2000 osob.

Prevence:

Každoroční očkování proti chřipce u dospělých. V době chřipkové epidemie se vyhýbat uzavřeným místnostem, kde se shromažďuje více lidí. Onemocnění od začátku nepřecházet, zvyšuje se pravděpodobnost šíření nákazy a zhoršení vlastního onemocnění.

Vakcinace se zvláště doporučuje osobám s chronickým onemocněním, u nichž onemocnění chřipkou obvykle vede ke zhoršení jejich základního onemocnění a osobám, u nichž existuje vysoké riziko výskytu chřipkových komplikací. Jde o následující osoby:

 1. Starší osoby: věková skupina 65 let a více.

 2. Osoby jakéhokoliv věku trpící chronickým onemocněním.

 3. Osoby umístěné v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v domovech důchodců a penzionech pro seniory.

Zákon č. 369/2011 Sb. ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění stanoví, že očkování proti chřipce je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění (§ 30 odst. 2):

 • u pojištěnců nad 65 let věku,

 • u pojištěnců po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk,

 • u pojištěnců, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, dýchacích cest, ledvin anebo diabetem,

 • u pojištěnců umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.

Vakcinace je dále doporučována:

 1. Těhotným ženám v kterékoliv fázi těhotenství a ženám, které plánují těhotenství během chřipkové sezóny.

 2. Osobám, které zvyšují možnost nákazy rizikových skupin. Patří mezi ně zejména:

  • osoby, které pečují o rizikové osoby (zdravotníci a sociální pracovníci),

  • osoby, které žijí s rizikovými osobami ve společné domácnosti.

 3. Osobám, které se podílejí na chodu státu (doprava, energetika, policie, armáda, zdravotnictví).

 4. Všem osobám, které si nepřejí onemocnět chřipkou.

Dávkování:

Očkování se provádí u dospělých jednou dávkou vakcíny o velikosti 0,5 ml. Vakcína se aplikuje intramuskulárně nejlépe do deltového svalu (ramene). Vzhledem k poklesu hladin ochranných protilátek a průběžně probíhající změně cirkulujících kmenů viru je třeba přeočkovávat každoročně jednou dávkou vakcíny v období před předpokládaným výskytem epidemie chřipky tj. od září do poloviny prosince.

Zdroj: DP Očkování v ordinaci všeobecného praktického lékaře
Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP
Infekční lékařství-Doc.Jiří Beneš CSc.

zpět