Očkování proti černému kašli

I přes zavedení očkování proti černému kašli a existenci univerzálních národních programů plošné vakcinace význam černého kašle jako závažného onemocnění přetrvává. Každoročně je na světě zaznamenáno přibližně 50–60 milionů nových případů onemocnění a 300 000 úmrtí. Většina úmrtí je hlášena u neočkovaných dětí z rozvojových zemí. Výskyt černého kašle začal od 90. let minulého století prudce stoupat také v rozvinutých zemích s vysokou proočkovaností (97,0–98,7% proočkovanost v ČR) a výskyt se postupně přesouvá do adolescentní a dále pak do dospělé populace. Zavedením očkování v dětské populaci došlo k poklesu výskytu černého kašle u malých dětí, ale k vzestupu výskytu u adolescentů a dospělých v řadě vyspělých zemí. Černý kašel se tak stal významným respiračním onemocněním adolescentů a dospělých, kteří se stávají rezervoárem infekce pro novorozence a kojence s nedokončeným očkováním. Rodinní příslušníci kojenců mohou být zdrojem onemocnění v 76–83 % případů kojeneckého černého kašle. V roce 2005 byl zaznamenán první případ úmrtí kojence po 35 letech (další v roce 2007, 2008 a 2009). Nejvíce postižené věkové kategorie v ČR jsou adolescenti ve věku 10–19 let, dále děti ve věku 0–5 měsíců a dospělí ve věku 20–44 let. Proto se indikační skupinou k přeočkování stávají dospívající a dospělí.

Epidemiologie a klinický obraz:

Zdrojem nákazy je nemocný člověk. Infekce se šíří kapénkovou nákazou a nakažlivost je vysoká. Nejvnímavější populací jsou děti, kojenci do tří měsíců věku. Postinfekční imunita není trvalá, po letech ochranné protilátky klesají, po očkování není ochrana delší než 12 let. Onemocnění obvykle probíhá ve třech stádiích. 1. stadium je typické rýmou, kýcháním, zánětem spojivek, mírným kašlem a zvýšenou teplotou. Ve 2. stadiu je kašel výraznější a jeho frekvence se zvyšuje. Za den se objevuje 5-20 záchvatů kašle. Toto stadium trvá obvykle měsíc. Ve 3. stadiu je kašel mírnější a méně častý. Vzácně se objevuje toxická forma černého kašle, která se projevuje vysokou horečkou, křečemi, bezvědomím, krvácením do mozku. Tato forma končí vždy letálně.

Dostupné očkovací látky:

Z důvodu nutnosti přeočkování – aplikace posilující dávky u dospívajících a dospělých osob, byly vyvinuty vakcíny s nižším obsahem antigenů. Jedná se o vakcínu Boostrix a vakcínu Adacel. Tyto kombinované vakcíny jsou určeny jako posilující dávky k přeočkování proti záškrtu, tetanu a černému kašli. Samostatná monovakcína k přeočkování pouze proti černému kašli neexistuje.

Boostrix: 0,5ml obsahuje 8 μg pertusového toxoidu, 8 μg filamentózního hemaglutininu a 2,5 μg pertaktinu

Adacel: 0,5ml obsahuje 2,5 μg pertusového toxoidu, 5 μg filamentózního hemaglutininu, 3 μg pertaktinu a 5 μg fimbrie typu 2 a 3

Dle Národní strategie očkování proti pertusi (NIKO, 2011) se doporučuje aplikace posilující dávky proti pertusi minimálně jednou v dospělosti všem obyvatelům do 65 let věku.

Pokud od posledního očkování proti pertusi uplynulo více jak 10 let je vhodné aplikovat co nejdříve jednu dávku vakcíny zejména:

  • ženám plánujícím těhotenství,

  • blízkým rodinným kontaktům (rodiče, sourozenci, prarodiče) novorozence, optimálně nejpozději 4 týdny před narozením dítěte,

  • osobám pečujícím o děti mladší 12 měsíců věku (chůvy, personál kojeneckých ústavů),

  • zdravotnickému personálu ošetřujícímu novorozence, nedonošené děti (novorozenecká, neonatologická, dětská oddělení, ambulance praktických lékařů pro děti).

U žen plánujících těhotenství, v případě, že posilující dávka vakcíny nebyla aplikována před početím, je vhodné očkovat v průběhu prvních dnů po porodu. Při očkování dospělé populace je možné nahradit přeočkování proti tetanu aplikací jedné posilující dávky vakcíny proti záškrtu, tetanu a černému kašli. Očkování je dostatečně účinné také u osob starších 65 let a je jim doporučeno, pokud jsou v úzkém kontaktu s dětmi mladšími 12 měsíců věku. Aplikace jedné posilující dávky je možná také u osob, které nebyly v minulosti očkované proti pertusi (ročník narození 1957 a starší). Očkování v dospělosti je možné provést nejdříve 1 rok od poslední dávky vakcíny proti tetanu a/nebo diftérii.

Dávkování:

Jednorázová injekce jedné dávky (0,5 ml) vakcíny se podává intramuskulárně, přednostně do deltového svalu (ramene).

Zdroj: DP Očkování v ordinaci všeobecného praktického lékaře
Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP
Infekční lékařství-Doc.Jiří Beneš CSc.

zpět